Kære beboere i Musikhuskvarteret,

Der vil i uge 42 – 45 foregå arbejde med glasinddækning af altaner
for dem som har ønsket dette.


Visualiseringer af det nye P-hus under opførelse overfor nr 44 Kort over byggefelter i Østre Havn med angivelser af byggehøjder.

1-4-110_bilag2

Hvis der er nogen af jer der oplever problemer med password, så send mig en email på ths@jndata.dk, så ser jeg på det.

Det Lokalplan forslag som Byrådet vedtog den 22. august 2016 kan ses under Det sker i kvarteret / Østre Havn.

0000